REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 82 poz. 1524

Uchwała nr XXXIX/189/10 Rady Gminy Gościeradów

z dnia 17 czerwca 2010r.

w sprawie zniesienia form ochrony przyrody - pomniki przyrody

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Gościeradów uchwala co następuje :

§ 1. 1. Znosi się następujące pomniki przyrody: - 5 lip drobnolistnych rosnących w pasie drogowym drogi krajowej nr 74 - działka nr ewid. 184 położona w obrębie geodezyjnym Gościeradów Folwark Gmina Gościeradów, uznanych za pomniki przyrody Zarządzeniem Nr 34 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 30 grudnia 1988r w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody ( Dz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego z dnia 10 stycznia 1989r. Nr 1, poz. 2 ), zgodnie z poz. 127 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Wojewody Tarnobrzeskiego Nr 34 z dnia 30 grudnia 1988r., ogłoszonym w Rozporządzeniu Nr 29 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 marca 1999r. w sprawie ustalenia wykazów aktów prawa miejscowego wydanych przez Wojewodów : Bialskopodlaskiego, Chełmskiego, Lubelskiego, Siedleckiego, Tarnobrzeskiego, Zamojskiego i nadal obowiązujących na terenie województwa lubelskiego lub jego części (Dz. Urz. Wojewody Lubelskiego z 1999r., Nr 8, poz. 86): kilometr: 183+555,50, strona drogi lewa, gatunek lipa drobnolistna, obwód (cm) 335, kilometr: 183+588,50, strona drogi:prawa, gatunek lipa drobnolistna, obwód (cm) 440, kilometr: 183+633,00, strona drogi prawa, gatunek lipa drobnolistna, obwód (cm) 300, kilometr: 183+659,00, strona drogi lewa, gatunek lipa drobnolistna, obwód (cm) 340, kilometr: 183+699,50, strona drogi lewa, gatunek lipa drobnolistna, obwód (cm) 270,

2. Zniesienie pomników przyrody następuje z uwagi na konieczność realizacji inwestycji celu publicznego związanej z planowaną przebudową i rozbudową drogi krajowej nr 74 na odcinku Annopol - Gościeradów od km 176+022 do km 183+764 ze względu na kolizję z projektowanym odwodnieniem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Gościeradów


Zdzisław Gąszczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA