Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/33/2010 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach

z dnia 22 kwietnia 2010r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Wojciechów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe