| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/68/11 Rady Miasta Radzyń Podlaski

z dnia 1 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art.10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2012 r. (M.P. z dnia 25 października 2011 r. Nr 95, poz. 961) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. z dnia 25 października 2011 r. Nr 95, poz. 962) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 594,- zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 806,- zł,

c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton - 934,- zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 t - 1028,- zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 340,- zł,

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 986,- zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1852,- zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzyń Podlaski.

§ 3

Z dniem wejścia w życie, nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2012 r. traci moc uchwała Nr XXVII / 149 / 08 Rady Miasta z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 31 grudnia 2008 r. Nr 137, poz. 3284) oraz uchwała Nr XXXVIII/219/09 Rady Miasta z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 15 lutego 2010 r. Nr 14, poz. 300).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i obowiązuje od 2012 r.

Przewodniczący Rady


Jacek Piekutowski


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/68/11
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 1 grudnia 2011 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 1 UST. 2 UCHWAŁY.
(SAMOCHODY CIĘŻAROWE)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

stawka podatkowa
(w złotych)

stawka podatkowa
(w złotych)

1

2

3

4

dwie osie

12

13

986

1040

13

14

1092

1124

14

15

1156

1230

15

1262

1432

trzy osie

12

17

1378

1410

17

19

1442

1474

19

21

1506

1526

21

23

1612

1632

23

25

1844

1876

25

2014

2056

cztery osie i więcej

12

25

1844

1876

25

27

2014

2056

27

29

2312

2332

29

31

2376

2778

31

2428

2778


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/68/11
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 1 grudnia 2011 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 1 UST.4 UCHWAŁY.
(CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + naczepa
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

stawka podatkowa
(w złotych)

stawka podatkowa
(w złotych)

1

2

3

4

dwie osie

12

18

1538

1930

18

25

1590

1982

25

31

1644

2056

31

1696

2142

trzy osie

12

40

1908

2120

40

1962

2756


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/68/11
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 1 grudnia 2011 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 1 UST. 6 UCHWAŁY.
(PRZYCZEPY I NACZEPY)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

stawka podatkowa
(w złotych)

stawka podatkowa
(w złotych)

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

318

330

18

25

404

456

25

542

604

Dwie osie

12

28

456

478

28

33

806

986

33

38

1040

1390

38

1452

1856

Trzy osie

12

38

754

1018

38

1272

1442

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Wybranowski

Adwokat, specjalista z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »