reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/74/2011 Rady Gminy Kąkolewnica

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 22.949.190 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 21.688.758 zł. i dochody majątkowe 1.260.432 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.531.673 zł.

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na kwotę 40.000 zł

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na kwotę 3.400 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 21.895.077 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 20.188.386 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 1.706.691 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.531.673 zł.

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 141.765 zł.

3) wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 35.000 zł.

4) wydatki na realizacje zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000 zł.

5) wydatki w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska w kwocie 3.400 zł.

§ 3. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 1.054.113 zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody zaplanowane w załączniku nr 3.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.054.113 zł.

2) Rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 200.000 zł.

2) celową w kwocie 144.000 zł. z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 44.000 zł.

b) wydatki w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 100.000 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 1.000.000 zł.

§ 9. 1) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kąkolewnica.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Wincenty Jan Kot


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/74/2011
Rady Gminy Kąkolewnica
z dnia 29 grudnia 2011 r.

DOCHODY NA ROK 2012 Załącznik nr 1 do uchwały nr X/74/2011 RG z dnia 29.12.2011 r.

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/74/2011
Rady Gminy Kąkolewnica
z dnia 29 grudnia 2011 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/74/2011
Rady Gminy Kąkolewnica
z dnia 29 grudnia 2011 r.


infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/74/2011
Rady Gminy Kąkolewnica
z dnia 29 grudnia 2011 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/74/2011
Rady Gminy Kąkolewnica
z dnia 29 grudnia 2011 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/74/2011
Rady Gminy Kąkolewnica
z dnia 29 grudnia 2011 r.

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama