| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/141/12 Rady Miasta Radzyń Podlaski

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3, art. 6j ust.1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr poz. 391) - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Miasto Radzyń Podlaski od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości 9,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

3. Ustala się niższą stawkę za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 7,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

§ 2.

1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na niesegregowane odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie gromadzą odpadów w sposób selektywny:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 8,90 zł,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 17,81 zł,

3) o pojemności 240 l - w wysokości 35,61 zł,

4) o pojemności 1 100 l - w wysokości 163,19 zł,

5) o pojemności 2 500 l - w wysokości 370,87 zł.

2. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady opakowaniowe (tzw. suche) od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 2,71 zł,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 5,42 zł,

3) o pojemności 240 l - w wysokości 10,84 zł,

4) o pojemności 1 100 l - w wysokości 49,68 zł,

5) o pojemności 2 500 l - w wysokości 112,91 zł.

3. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na szkło od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 5,36 zł,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 10,71 zł,

3) o pojemności 240 l - w wysokości 21,43 zł,

4) o pojemności 1 100 l - w wysokości 98,21 zł,

5) o pojemności 2 500 l - w wysokości 223,21 zł.

4. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady biodegradowalne kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych (przy posesjach) od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 5,24 zł,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 10,48 zł,

3) o pojemności 240 l - w wysokości 20,97 zł,

4) o pojemności 1 100 l - w wysokości 96,10 zł,

5) o pojemności 2 500 l - w wysokości 218,41 zł.

5. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na popioły od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 8,70 zł,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 17,39 zł,

3) o pojemności 240 l - w wysokości 34,78 zł,

4) o pojemności 1 100 l - w wysokości 159,40 zł,

5) o pojemności 2 500 l - w wysokości 362,28 zł.

6. Ustala się niższe stawki opłaty za pojemnik na odpady komunalne pozostałe - zmieszane, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 4,26 zł,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 8,52 zł,

3) o pojemności 240 l - w wysokości 17,04 zł,

4) o pojemności 1 100 l - w wysokości 78,08 zł,

5) o pojemności 2 500 l - w wysokości 177,45 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzyń Podlaski.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Jacek Piekutowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »