| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/297/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/283/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 kwietnia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 2666) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski, wprowadza się następującezmiany: § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: "Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów pozostałych nieruchomości, w tym przeznaczonych do użytku publicznego, określana jest w umowie pomiędzy właścicielem nieruchomości i uprawnionym przedsiębiorcą, o którym mowa w § 8 ust. 1.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Robert Matejek

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »