| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/257/14 Rady Gminy Urzędów

z dnia 28 stycznia 2014r.

w sprawie zasad i trybu wprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Urzędów w sprawie nadania praw miejskich dla miejscowości Urzędów wraz z miejscowością Zakościelne

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) - Rada Gminy Urzędów uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Urzędów w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Urzędów wraz z włączeniem do miasta miejscowości Zakościelne.

§ 2

W konsultacjach mają prawo brać udział osoby zamieszkujące na terenie gminy, wpisane do rejestru wyborców Gminy Urzędów.

§ 3

1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone na zebraniach z mieszkańcami sołectw. Odbywać się będą poprzez wyrażenie woli na karcie konsultacyjnej w drodze postawienia znaku "X" w wybranej rubryce karty, tj. "jestem za", "jestem przeciw", "wstrzymuję się". Każdy arkusz winien być ostemplowany pieczęcią gminy.

2. Osoby pobierające karty kwitują ten fakt na liście obecności na zebraniu sołectwa.

3. Karty są umieszczone w odpowiednio zabezpieczonej urnie.

4. Komisja skrutacyjna wybrana spośród uczestników Zebrania Wiejskiego po zakończeniu konsultacji otwiera urnę i przelicza oddane głosy. Protokół z konsultacji podaje się do wiadomości Zebrania Wiejskiego i przedkłada Wójtowi Gminy.

§ 4

Udział w konsultacjach jest dobrowolny.

§ 5

Konsultacje rozpoczęte zostaną w dniu 1.03.2014 roku a zakończone 31.08.2014 roku.

§ 6

Uzyskane z konsultacji opinie i wnioski zostaną podsumowane przez Wójta Gminy Urzędów i uwzględniać będą: wyniki konsultacji w całej gminie i wyniki z miejscowości: Urzędów i Zakościelne, które mają uzyskać status miasta.

§ 7

Informacje o przeprowadzonych konsultacjach zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Urzędowie.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Urzędów.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Urzędów


Marek Przywara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »