| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Godziszów

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Godziszów na rzecz najemców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) Rada Gminy Godziszów uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się warunki udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży
w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Godziszów na rzecz najemców.

§ 2. Bonifikaty, o której mowa w § 1, udziela się, jeśli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

1) najemca złożył wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego,

2) wnioskodawca jest najemcą lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt. 1 i zamieszkuje
w nim co najmniej 15 miesięcy.,

3) umowa najmu zawarta jest na czas nieoznaczony,

4) najemca nie zalega z zapłatą czynszu i innych opłat związanych z lokalem mieszkalnym.

§ 3. Przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemców udziela się bonifikaty według następujących stawek procentowych:

1) 10 % ceny zbywanego lokalu i pomieszczeń do niego przynależnych wraz z udziałami w częściach wspólnych budynku i budowli oraz ułamkową częścią gruntu w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego i jednorazowej zapłacie całej należności,

2) 5 % ceny zbywanego lokalu w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego i rozłożeniu należności na raty.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr V/25/2015 Rady Gminy Godziszów z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i pomieszczenia do niego przynależnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz ułamkową częścią gruntu .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Daśko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wierzbowski Eversheds

Usługi prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »