| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/44/15 Rady Gminy Hańsk

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Hańsk uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/11/14 Rady Gminy Hańsk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy w kwocie 39.537,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy w kwocie 7.000,00 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 46.537,00 zł.

§ 2. Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Zwiększa się dochody gminy pochodzące ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych, zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych oraz z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań związanych z dożywianiem. Zwiększa się wydatki na zakup usług związanych konserwacją lamp oświetlenia ulicznego oraz remont dachu na świetlicy w miejscowości Rudka Łowiecka. W Gimnazjum Publicznym w Dubecznie zwiększa się wydatki za budowę komina. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

§ 3. W Uchwale Nr II/11/14 Rady Gminy Hańsk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok w § 7 w pkt 1 określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Dochody i wydatki po zmianach:

- dochody wynoszą- 14.703.584,49 zł,

- wydatki wynoszą- 13.969.503,46 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hańsk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Hańsk


Piotr Jasiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/44/15
Rady Gminy Hańsk
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załcznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/44/15
Rady Gminy Hańsk
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2015 roku nie objętych programami wieloletnimi

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »