Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 4/XL/2018 Rady Miasta Lublin

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe