Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/210/20 Rady Miasta Chełm

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Chełm

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe