Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/121/2020 Rady Gminy Dzierzkowice

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe