Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 3/V/2010 Rady Gminy Braniewo

z dnia 19 lutego 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Braniewo miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe