Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/201/2010 Rady Gminy Elbląg

z dnia 25 lutego 2010r.

w sprawie nieodpłatnego, publicznego udostępnienia Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK 2012 w Nowakowie mieszkańcom Gminy Elbląg oraz przyjęcia regulaminu udostępnienia boisk

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe