| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/146/2012 Rady Gminy Kolno

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie podziału Gminy Kolno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 419 § 2, § 3 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 1) ) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 2) ) działając na wniosek Wójta Gminy Kolno

Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Kolno na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Wójt Gminy przekazuje niezwłocznie Uchwałę Wojewodzie Warmińsko - Mazurskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.

§ 6. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji Rady Gminy Kolno i kadencji Wójta Gminy Kolno, następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Kolno.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Bancerz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r. , poz. 849

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 102, poz. 588, Nr 149, poz. 889 i Nr 147, poz. 881)


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/2012
Rady Gminy Kolno
z dnia 27 września 2012 r.

Podział Gminy Kolno na okręgi wyborcze

Nr
okręgu wyborczego

Granica okręgu

Liczba radnych wybieranych w każdym okręgu

1

Sołectwo: Kolno - część sołectwa tj. miejscowość Kolno położona po lewej stronie ciągu dróg: powiatowej Kabiny - Kolno- Wysoka Dąbrowa (nr 1497N) do drogi wojewódzkiej nr 593; wojewódzkiej nr 593 Lutry-Reszel; powiatowej Kabiny - Kolno- Wysoka Dąbrowa (nr 1497N) od drogi wojewódzkiej nr 593 oraz miejscowość Kolenko

1

2

Sołectwo: Kolno - część sołectwa tj. miejscowość Kolno położona po prawej stronie ciągu dróg: powiatowej Kabiny - Kolno- Wysoka Dąbrowa (nr 1497N) do drogi wojewódzkiej nr 593; wojewódzkiej nr 593 Lutry-Reszel; powiatowej Kabiny - Kolno- Wysoka Dąbrowa (nr 1497N) od drogi wojewódzkiej nr 593

1

3

Sołectwa: Ryn Reszelski, Tarniny

1

4

Sołectwo: Kabiny

1

5

Sołectwa: Kominki, Otry, Samławki oraz miejscowość Gajówka Augustowska

1

6

Sołectwo: Lutry - część sołectwa tj. miejscowość Lutry położona po prawej stronie ciągu drogi krajowej nr 57 Biskupiec - Bartoszyce

1

7

Sołectwo: Lutry - część sołectwa tj. miejscowość Lutry położona po lewej stronie ciągu drogi krajowej nr 57 Biskupiec - Bartoszyce oraz miejscowość Górkowo

1

8

Sołectwa: Wągsty, Wójtowo

1

9

Sołectwo: Tejstymy oraz miejscowość Augustówka

1

10

Sołectwo: Wysoka Dąbrowa

1

11

Sołectwo: Bęsia- część sołectwa tj. miejscowość Bęsia położona po lewej stronie ciągu dróg: wojewódzkiej nr 596 Biskupiec - Kabiny; droga gminna na osiedlu w Bęsi (dz. nr 164) - do wyjazdu na drogę powiatową (nr 1495N); droga powiatowa Bęsia - Górowo (nr 1495N)

1

12

Sołectwo: Bęsia - część sołectwa tj. miejscowość Bęsia położona po prawej stronie ciągu dróg: wojewódzkiej nr 596 Biskupiec - Kabiny; droga gminna na osiedlu w Bęsi (dz. nr 164) - do wyjazdu na drogę powiatową (nr 1495N); droga powiatowa Bęsia - Górowo (nr 1495N) oraz miejscowość Bocianowo

1

13

Sołectwo: Górowo

1

14

Sołectwo: Kruzy

1

15

Sołectwo: Wólka oraz miejscowość Oterki

1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »