| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/132/2012 Rady Gminy Płoskinia

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) i art. 5 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Płoskinia uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Płoskinia:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,88 od 1 m2powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych- 4,51 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym

- powierzchni do 1 ha - 0,17 zł od 1 m2powierzchni;

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,45 zł od 1 m2powierzchni;

- nie wymienionych w lit "a" i "b" - 0,45 zł od 1 m2powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,73 od 1 m2powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 21,00 od 1 m2powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 od 1 m2powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń- 4,63 od 1 m2powierzchni użytkowej;

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,66 od 1 m2powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach z dnia 19 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) grunty i budynki wykorzystywane na cele kulturalne, ochrony przeciwpożarowej oraz zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,

2) budowle w postaci urządzeń wodno-kanalizacyjnych służących do zaopatrzenia wodę i odprowadzania ścieków,

3) grunty wykorzystywane wyłącznie jako plac zabaw dla dzieci.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, tracą moc Uchwała Nr XIII/65/2011 Rady Gminy Płoskinia z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie stawek w podatku od nieruchomości na rok 2012( Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2012r. poz. 220) zmieniona Uchwałą Nr XIV/74/2011 Rady Gminy Płoskinia z dnia 29 grudnia 2011 roku .(Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2012r. poz. 549).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Szepeta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »