| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/270/2014 Rady Gminy Barciany

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/238/2013 Rady Gminy Barciany z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XIX/121/2012 Rady Gminy Barciany z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Barciany

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2004r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.) w związku z art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2013 r., poz. 827 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. ) - Rada Gminy Barciany uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/238/2013 Rady Gminy Barciany z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XIX/121/2012 Rady Gminy Barciany z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Barciany w § 1 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany :

1. 1. W rozdziale II w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"ust. 1. Do dnia 31 sierpnia 2015 r. dla przedszkola niepublicznego przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Barciany wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochód budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości odpowiadającej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Barciany".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Barciany.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Wiesława Małgorzata Kłaczko-Dyjas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »