reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXIV/401/14 Rady Miejskiej w Kętrzynie

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LII/312/13 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kętrzynie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit"h", art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318) oraz art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 182, poz.509) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiącym załącznik do uchwały Nr LII/312/13 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kętrzynie (Dz.U. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2013 r. poz. 2394), zmienionego uchwałą Nr LIV/330/13 z dnia 26.09.2013 r. (Dz.U. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2013 r. poz. 2938) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

MOPS realizuje zadania Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zatrudnienia socjalnego, dodatków mieszkaniowych, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,+ przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych oraz integracji społecznej osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka będące zadaniami własnymi gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, nałożone ustawami lub wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.";

2) w § 1 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

Ośrodek ponadto realizuje inne zadania nałożone przepisami ustaw i aktów prawnych wydanych w celu ich wykonania.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kętrzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

z up. Przewodniczącego Rady Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie


Rafał Rypina

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Szypniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama