reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVIII/334/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie

z dnia 8 października 2014r.

w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miejska w Miłomłynie uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się na terenie Gminy Miłomłyn o uzyskanie zezwolenia na:

1) prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

2) prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt;

3) prowadzenie grzebowisk zwierzęcych zwłok i ich części;

4) prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) dysponować specjalistycznym sprzętem do chwytania i transportowania bezdomnych zwierząt, niestwarzającym zagrożenia dla ich życia i zdrowia i niezadającym im cierpienia;

2) dysponować środkiem transportu przystosowanym do przewozu zwierząt, dopuszczonym decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii;

3) dysponować miejscem do przetrzymywania wyłapanych zwierząt, do czasu przewiezienia ich do schroniska;

4) posiadać przeszkoloną kadrę pracowniczą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisami o ochronie zwierząt;

5) zapewnić zwierzętom stałą opiekę lekarsko-weterynaryjną i w razie potrzeby niezwłoczną pomoc lekarza weterynarii;

6) zapewnić w razie potrzeby odbiór zwłok zwierząt przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której będzie prowadzone schronisko dla bezdomnych zwierząt, która zapewnia przebywającym w schronisku zwierzętom odpowiednie warunki bytowe, w szczególności:

a) ogrodzony i utwardzony teren,

b) wydzielone, ocieplone i zadaszone boksy,

c) wydzielony wybieg dla zwierząt,

2) posiadać przeszkoloną kadrę pracowniczą w zakresie postępowania ze zwierzętami;

3) dysponować sprzętem, urządzeniami i środkami technicznymi w ilości i jakości dostosowanej do zakresu zamierzonej działalności, a w szczególności:

a) urządzeniami i sprzętem do przechowywania i przygotowywania karmy oraz karmienia zwierząt,

b) chłodnią lub urządzeniem do czasowego przetrzymywania zwłok zwierząt;

c) urządzenia do elektronicznej identyfikacji zwierząt.

4) posiadać zasoby rzeczowe i organizacyjne umożliwiające:

a) właściwą opiekę nad zwierzętami,

b) należne utrzymanie stanu sanitarno-porządkowego obiektów schroniska,

c) prowadzenie dokumentacji schroniska w sposób określony w odrębnych przepisach.

5) zapewnić zwierzętom stałą opiekę lekarsko-weterynaryjną i w razie potrzeby pomoc lekarza weterynarii;

6) zapewnić w razie potrzeby niezwłoczny odbiór zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę zajmującego się odbiorem i utylizacją zwłok zwierzęcych;

7) spełniać wymagania weterynaryjne dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk winien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność;

2) prowadzić działalność na terenie ogrodzonym, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt oraz zlokalizowanym w sposób wykluczający możliwość szkodliwego wpływu na otoczenie;

3) dysponować odpowiednio przygotowanym i przeszkolonym personelem;

4) dysponować sprzętem, urządzeniami i środkami technicznymi w ilości i jakości dostosowanej do zakresu zamierzonej działalności, a w szczególności;

a) pojazdami przystosowanymi do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,

b) narzędziami służącymi do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

c) środkami niezbędnymi do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części,

d) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych lub ich części.

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, musi spełniać następujące wymagania:

1. posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność;

2. dysponować sprzętem, urządzeniami i środkami technicznymi w odpowiedniej ilości i jakości dostosowanej do zakresu zamierzonej działalności, a w szczególności:

a) pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych i ich części, spełniający wymogi przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa,

b) urządzeniami technicznymi do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, spełniające wymagania przepisów odrębnych.

§ 6. Wymagania ustalone w uchwale nie uchybiają wymaganiom wynikającym z odrębnych przepisów prawa, które przedsiębiorca winien spełnić z uwagi na rodzaj podejmowanej działalności poprzez uzyskanie stosownych decyzji i pozwoleń.

§ 7. 1. Ustala się wzór wniosku Nr 1 - wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wzór wniosku Nr 2- wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla zwierząt stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wzór wniosku Nr 3 - wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części - stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wzór wniosku Nr 4 - wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Jaskółowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/334/2014
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 8 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

zal1 uch334


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/334/2014
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 8 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf

zal2 uch334


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/334/2014
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 8 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf

zal3 uch334


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/334/2014
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 8 października 2014 r.
Zalacznik4.pdf

zal4 uch334

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

DEWELOPERSKI.com

Blog o działalności deweloperskiej, kluczowych aspektach zarządzania i obrocie nieruchomościami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama