reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/67/15 Rady Gminy Kurzętnik

z dnia 23 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2014 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2015 r

w sprawie: zmiany uchwały Nr II/13/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2014 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 zm.: poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 532), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/13/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2015 r. zmienionej: Uchwałą Nr IV/29/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 30 stycznia 2015 r., Uchwałą Nr V/31/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 18 marca 2015 r. Uchwałą Nr VI/43/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 31 marca 2015 r. Zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 27 kwietnia 2015 r. Zarządzeniem Nr 31/2015 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 5 maja 2015 r. Uchwałą Nr VII/52/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 maja 2015 r. Zarządzeniem Nr 32/2015 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 20 maja 2015 r. Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 29 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Po stronie dochodów zwiększa się plan o kwotę 187.309,00 zł, który po zmianie wynosi 40.738.557,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) Dochody bieżące wynoszą 27.910.584,56 zł,

2) Dochody majątkowe wynoszą 12.827.972,76 zł.

2. Po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 187.309,00 zł, który po zmianie wynosi 44.011.684,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wydatki wykazane w § 1 ust. 2 obejmują:

1) Wydatki bieżące w wysokości 26.959.583,18 zł.

2) Wydatki majątkowe w wysokości 17.052.101,65 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 16.247.170,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 3.273.127,51 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.410.167,63 zł, emisji obligacji w kwocie 492.959,88 zł, pożyczki w kwocie 370.000,00 zł

§ 4. Przychody budżetu uchwala się na kwotę 5.380.167,63 zł, natomiast rozchody budżetu na kwotę 2.107.040,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zmienia się załącznik Nr 11 Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Lewicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/67/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/67/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/67/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/67/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/67/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama