reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/68/2015 Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), w związku z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, Dz. U.z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Miejska w Młynarach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane są przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych bez wezwania, z góry miesięcznie, do 15 dnia każdego miesiąca.

§ 2. Właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany rok z góry w terminie do 31 marca tego roku.

§ 3. Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Młynary

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIV/153/2012 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27.12.2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu:

1) na tablicach informacyjnych w sołectwach Gminy Młynary,

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Młynary.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr inż. Stanisława Szczepaniak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Paszkowski

Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama