| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie

z dnia 16 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy po dokonanych zmianach w budżecie nie uległ zmianie, wynosi 814 109 i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 814 109 .

§ 4. W związku ze zmianami budżet w 2015r. wynosi:

1) po stronie dochodów 18 853 983,85 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 17 821 765,85 zł,

b) dochody majątkowe - 1 032 218 zł.

2) po stronie wydatków 19 668 092,85 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 17 727 971,85 zł,

b) wydatki majątkowe 1 940 121 zł.

§ 5. W uchwale Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XV/87/2015 z dnia 25.11.2015r. załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie nadane niniejszą uchwałą.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Radosław Gross


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/96/2015
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

zal1 uch96


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/96/2015
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

zal2 uch96


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/96/2015
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

zal3 uch96

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »