reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/82/2016 Rady Gminy Kolno

z dnia 9 marca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) i art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 163 z późn. zm.[1]))

Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Gminy Kolno z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (Dz.Urz. Woj.Warm-Maz. z 2011 r. Nr.32, poz.574) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 dodaje się punkty 11) i 12) odpowiednio w brzmieniu:

Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz.195).

12) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2016 r., poz. 162.";

2) W § 7ust. 2 dodaje się punkty 9) i 10) odpowiednio w brzmieniu:

prowadzenie postępowań i wypłacania świadczeń wychowawczych.

10) prowadzenia postępowań i wypłacanie zasiłków dla opiekunów";

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

Do obowiązków Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1) Wydawanie na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Kolno, decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w zakresie świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń wychowawczych,

2) Wydawanie na podstawie upoważnienia Rady Gminy Kolno, decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom,

3) Organizowanie i nadzór nad pracą podległych pracowników,

4) Wydawanie zarządzeń i regulaminów oraz instrukcji dla realizacji zadań statutowych".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kolno


Krystyna Krasuska


[1]) Zm. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 oraz z 2015 r. poz. 693, 1045, 1240, 1310, 1359, 1607, 1616 i 1830.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama