Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy Grodziczno

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodziczno na lata 2019-2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe