Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.385.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 23 października 2020 r.

stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XXV/429/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sępopol na lata 2020-2024

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe