reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXXI/670/10 Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie w sprawie wprowadzenia zakazu wędkowania w morskim porcie rybackim w Wolinie

Na podstawie art. 40 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zakaz wędkowania w okresie 01 lipca do 30 sierpnia danego roku na obszarze morskiego portu rybackiego w Wolinie na odcinku od elewatora do północnej granicy działki nr 57/8.

2. Miejsce, na którym obowiązuje zakaz wędkowania zostanie oznakowane.

§ 2. Kto narusza zakaz określony w § 1 podlega karze grzywny wymierzonej w trybie i na warunkach określonych w przepisach o wykroczeniach.

§ 3. Traci moc uchwała nr LXX/647/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wędkowania w morskim porcie rybackim w Wolinie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od daty jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 169 poz. 1766) wprowadziła z dniem 31 października 2004 r. rozdzielność zadań pomiędzy Dyrektora Urzędu Morskiego oraz gminę w portach, w których nie został powołany podmiot zarządzający portem. Na mocy powyższych przepisów gmina przejęła zadanie ustalania stawek opłat portowych oraz ich pobierania. W związku z tym Rada Miejska w Wolinie podjęła uchwałę z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych, a mianowicie: 1) opłaty przystaniowej - za korzystanie przez statek z nabrzeża lub przystani. 2) opłaty pasażerskiej - za zejście pasażera na ląd albo za wejście pasażera na statek. Osoba, której powierzono zbieranie opłat na zasadzie umowy cywilno-prawnej zgłosiła w roku ubiegłym problem skandalicznego zachowania wędkarzy na nabrzeżu w Wolinie w okresie letnim. Nabrzeże było blokowane do tego stopnia, że jednostki nie mogły zacumować i rezygnowały z postoju w Wolinie. Burmistrz zwracał się do Policji i Straży Granicznej o częstsze patrole na nabrzeżu w Wolinie. Zdarzały się też kradzieże na jednostkach cumujących. W okresie nasilonej turystyki wodnej tj. od 1 lipca do 30 sierpnia danego niezbędne jest wprowadzenie zakazu wędkowania dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama