reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/315/10 Rady Miejskiej w Resku

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 ; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 z 2008r.Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r.Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r.Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675) oraz art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010r. Nr 95,poz.613,Nr 96,poz.620)

Rada Miejska w Resku uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,69 zł/m2

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 4,04 zł/ha

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,38 zł/m2

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych 0,58 zł/m2

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,23 zł/m2

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,13zł/m2

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,16 zł/m2

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,04 zł/m2

3) od budowli :

a) służących doprowadzaniu gazu ziemnego - 1,2 % wartości.

b) pozostałych - 2% wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reska.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/224/09 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Basowska

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992r.);
2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz.WE L 187 z 20.07.1999r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne (Dz.U.z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EurActiv.pl

Portal informacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama