reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Białogard

z dnia 31 października 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr117, poz.679, Nr 134, poz.777) oraz art. 10 i art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475; z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje;

§ 1. 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Białogard:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 660 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 880 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1 100 zł,

2) od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne lub z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o liczbie osi- dwie, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton 1 650 zł,

b) równej lub wyższej niż 15 ton 2 200 zł,

3) od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne lub z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o liczbie osi - trzy, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 19 ton 1 760 zł,

b) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 23 ton 2 090 zł,

c) równej lub wyższej niż 23 tony 2 420 zł,

4) od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne lub z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o liczbie osi - cztery i więcej, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 27 ton 2 200 zł,

b) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton 2 530 zł,

c) równej lub wyższej niż 29 ton 2 860 zł,

5) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1 650 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 760 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1 820 zł,

6) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, lub z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o liczbie osi- dwie, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, do 36 ton włącznie 2 200 zł,

b) powyżej 36 ton 2 420 zł,

7) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, lub z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o liczbie osi - trzy, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, do 36 ton włącznie 2 300 zł,

b) powyżej 36 ton 2 970 zł,

8) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 880 zł,

9) od przyczepy i naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, lub z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, o liczbie osi - jedna, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton 1 650 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton, do 36 ton włącznie 1 820 zł,

c) powyżej 36 ton 1 870 zł,

10) od przyczepy i naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne lub z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, o liczbie osi - dwie, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 33 tony 1 650 zł,

b) równej lub wyższej niż 33 tony, do 36 ton włącznie 1 820 zł,

c) powyżej 36 ton 2 200 zł,

11) od przyczepy i naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne lub z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, o liczbie osi - trzy, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, do 36 ton włącznie 1 820 zł,

b) powyżej 36 ton 2 200 zł,

12) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 1 820 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2 300 zł,

2. Stawki podatku ustalone w ust. 1 pkt 2 ,3, 4, 6, 7, 9, 10 i 11 w stosunku do danego środka transportowego nie mogą być niższe od stawek minimalnych określonych odpowiednio w załączniku Nr 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białogard.

§ 3. Traci moc uchwała Nr LII/326/10 Rady Gminy Białogard z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama