reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/133/S/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Marianowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2012


Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XI /68/2011 Rady Gminy Marianowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 w części dotyczącej § 1 pkt 2 uchwały ustalającej w załączniku Nr 1 dla samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton stawkę zarówno dla pojazdów o masie od 29 do 31 ton jak i powyżej 31 ton z czterema osiami i więcej i innym niż pneumatycznym systemem zawieszania osi w jezdnej wysokości 3059,00 zł.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Rada G miny Marianowo podjęła w dniu 27 października 2011r. uchwałę Nr XI/68/2011 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2012. W § 1 pkt 2 uchwały ustalono w załączniku Nr 1 dla samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton stawkę zarówno dla pojazdów o masie od 29 do 31 jak i powyżej 31 ton z czterema osiami i więcej i innym niż pneumatycznym systemem zawieszenia osi w jezdnej wysokości 3059,00 zł, naruszając w ten sposób przepis art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) stanowiący, iż dla tej grupy pojazdów roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć 2978,53 zł. W dniu 4 listopada 2011 r. uchwałę tę przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem. Pismem z dnia 15 listopada 2011 r. znak: K-0010/254/ JJ/ 11 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie zawiadomiła Przewodniczącego Rady Gminy Marianowo, że uchwała będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium w dniu 23 listopada 2011 r. W treści pisma wykazano, iż do czasu zakończenia wszczętego postępowania nadzorczego przysługuje Gminie prawo składania wyjaśnień a w posiedzeniu Kolegium w dniu 23 listopada 2011 r. ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana. W posiedzeniu Kolegium w dniu 23 listopada 2011 r. nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Marianowo. Kolegium Izby badając ostatecznie przedmiotową uchwałę na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2011 r. stwierdziło, iż ustalone stawki w §1 pkt 2 w załączniku Nr 1 dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej zarówno od 29 do 31 ton jak i powyżej 31 ton z czterema osiami i więcej i innym niż pneumatyczny systemem zawieszenia osi jezdnej są niezgodne z prawem. W tym stanie faktycznym i prawnym, Kolegium Izby stwierdziło nieważność uchwały Nr XI /68/2011 Rady Gminy Marianowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok w części określonej w sentencji. Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia skargi do Woje-wódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty doręczenia.
Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

mgr Józef Chodarcewicz
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama