reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/153/K/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XIII/71/2011 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych


Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XIII/71/2011 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w części § 2.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Rada Gminy Grzmiąca, działając na podstawie przepisów art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w dniu 16 listopada 2011 r. podjęła uchwałę Nr XIII/71/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Uchwała została przekazana Izbie do zbadania w dniu 21 listopada 2011 r. Pismem z dnia 23 listopada 2011 r. (Nr pisma K-0010/294/EW/11) powiadomiono Przewodniczącą Rady Gminy Grzmiąca o wszczętym postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do przedmiotowej uchwały w związku z tym, że wątpliwości co do jej zgodności z prawem budzą ustanowione w § 2 zwolnienia od podatku od środków transportowych: 1. Autobusów wykorzystywanych do dowozu dzieci do szkół będących w posiadaniu gminy, 2. Środków transportowych będących we władaniu jednostek straży pożarnej, z wyłączeniem wykorzystywanych na działalność gospodarczą, Wyżej wymienione zwolnienia mają charakter zwolnienia podatkowego o charakterze mieszanym, tj. zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego, do uchwalenia którego Rada Gminy nie ma kompetencji. Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić tylko zwolnienia przedmiotowe. Termin badania uchwały wyznaczono na dzień 30 listopada 2011 r. W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień. W posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 30 listopada 2011 r. nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Grzmiąca. Kolegium Izby, w wyznaczonym terminie zbadało przedmiotową uchwałę, stwierdzając, iż uchwała Nr XIII/71/2011 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych została podjęta z naruszeniem przepisów prawnych w części § 2. Oceniając zgodność postanowień uchwały z przepisami prawa Kolegium stwierdziło, iż ustanowione w § 2 uchwały zwolnienie od podatku środków transportowych ma charakter zwolnienia podatkowego o charakterze mieszanym, tj. zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego, do uchwalenia którego Rada Gminy nie ma kompetencji. Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ustawie. Wprowadzenie uchwałą Rady zwolnień od podatku od środków transportowych dla określonych podmiotów jest sprzeczne z przepisem art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, że "wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny". Natomiast z przepisu art. 217 Konstytucji wynika, że "nakładanie podatków, innych danin publicznych, określenie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy". W myśl art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych "rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1(…)". Z przywołanego przepisu wynika jednoznaczna kompetencja dla rad gmin, wprowadzania pozaustawowych zwolnień z podatku od środków transportowych, wyłącznie o charakterze przedmiotowym. W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr XIII/71/2011 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w części § 2. Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia skargi do Woje-wódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

mgr Józef Chodarcewicz
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Papliński

Analityk ds. projektów konsultingowych w PKF Consult

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama