reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/170/11 Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ust.1 i art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613; Nr 96, poz. 620; Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584; Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 779 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 820 zł,

c) powyżej 9 ton - 956 zł,

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg tabeli nr 1.

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1 635 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 771 zł,

c) powyżej 9 ton - 1 820 zł,

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton wg tabeli nr 2.

5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 318 zł,

b) powyżej 10 ton - 318 zł,

6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg tabeli nr 3.

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1 226 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 610 zł.

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy przystosowane konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych i wykorzystywane tylko do przewozu osób niepełnosprawnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LXXIX/780/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia28października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 126, poz. 2495).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega opublikowaniu wDzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Frankowski


Uzasadnienie

Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolityDz.U.z2010r. Nr95,poz.613; Nr 96,poz. 620; Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz.584; Nr 112, poz. 654; Nr 171, poz.1016) nadaje radom gmin uprawnienia do określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w określonych granicach w drodze uchwały (górne granice stawek podano w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19października 2011r. - M.P. z 2011 r.Nr 95, poz. 961, zaś minimalne stawki podano w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia20 października 2011r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. - M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 962). Zaproponowane stawki na rok 2012 ustalono na poziomie wyższym od dotychczasowego o 4,2 % uwzględniając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2011r.(ogłoszony w M.P. z 2011r. Nr 68, poz. 679) oraz minimalne stawki wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zaokrąglając kwoty do pełnych złotych w górę.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama