reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/93/2012 Rady Gminy Brzeżno

z dnia 8 października 2012 r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 oraz zm. 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, Nr 153, poz. 1271; z 2004 r. Nr 116,
poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17,poz. 128,Nr 175, poz. 1457, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337: z 2007 r. Nr 48poz. 327, Nr 138poz. 974; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. nr 52 poz.420; z 2010 r. Nr 157 poz. 1241; Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675 Nr 40 poz. 230; z 2011 r.
Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281 Dz. U. 149 poz. 887i z 2012 r. poz. 567) art. 5, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych [i][i] 1 (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr121, poz. 844 zmiany Nr 220,poz. 1601, Nr 225 poz.1635,Nr 245 poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847
z 2008, Dz. U. Nr 93, poz. 585, Nr 116 poz. 730, Nr 223 poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56 poz. 458) Nr 52 poz. 742; Nr 67 poz. 872 z 2010 r. Dz. U. Nr 96 poz. 620, M. P. Nr 55 poz. 755, Nr 75 poz. 950, Dz. U. Nr 96 poz. 620, Dz. U. Nr 225 poz. 1461, Dz. U. Nr 226 poz. 1674; z 2011 r. Dz. U. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 656, Nr 171 poz. 1016,Nr 232 poz.1378,oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r.(M.P. z dnia 14 sierpnia 2012 r. poz. 587) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

- od 1 m 2 powierzchni - 0,83 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrownie wodne - od 1 ha powierzchni - 4,51 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego

- od 1 m 2 powierzchni - 0,19 zł

2) od budynków lub ich cz ęś ci :

a) mieszkalnych - od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 0,70zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 20,15 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m 2 powierzchni użytkowych - od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 10,65 zł

d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielających tych świadczeń - - 4,63 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego - od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 4,21 zł

3) od budowli - 2 % wartości § 2. Wykonanie uchwałypowierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Andrzej JANAS

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama