reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/229/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 27 lutego 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Warpno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz.1806; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 153, poz.1271;. Dz. U. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806; z 2005 r Dz. U. Nr 172, poz.1441; z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218, Nr 180, poz.1111, z 2008r. Dz.U. Nr 223, poz.1458, z 2009r. Dz.U. Nr 52, poz.420, Dz.U. Nr 157, poz.1241, z 2010r. Dz.U. Nr 28, poz.142, Dz.U. Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675, z 2011r. Dz.U. Nr 40, poz.230, z 2011r. Dz.U. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 149 poz. 887 Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941 i 979), Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXII/154/2005 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Warpno (Dz. Urz. Woj. Zach Nr 56 poz. 1281, zm. z 2010 r. Nr 14 poz. 303), wprowadza się do § 14 nowy ustęp 3, w brzmieniu:

. W przypadku, gdy uczeń uczęszcza regularnie na zajęcia sportowe odbywające się poza terenem Gminy Nowe Warpno stypendium może zostać przyznane w większej niż określona w ust. 1 i 2 wysokości, w celu pokrycia kosztów uczestnictwa w tych zajęciach, maksymalnie jednak w wysokości wynikającej z § 13 ust. 3, niezależnie od wysokości dochodu na osobę w rodzinie, z zachowaniem wymogu określonego w § 13 ust. 1.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie


Grzegorz Grochecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama