reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XL/284/13 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 260) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat pobieranych przez gminę za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/93/2004 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 37, poz. 709).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Renata Effenberg-Nawrot


Załącznik do Uchwały Nr XL/284/13
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik


Uzasadnienie

Zgodnie z art.40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o dragach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala w drodze uchwały wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m2pasa drogowego, uwzględniając przy tym kategorię drogi, rodzaj elementu zajętego pasa drogowego, procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj zajęcia pasa drogowego oraz rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.

Uchwała reguluje odpłatność z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sobieski

Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama