reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/1035/13 Rady Miasta Szczecin

z dnia 18 listopada 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; Dz. U. z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/N/689/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/852/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) w zabudowie jednorodzinnej, w której średniomiesięczne zużycie wody, nie przekracza 4 m3oraz w zabudowie wielorodzinnej metoda określona w art. 6j ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1 i 2;

2) dla pozostałych nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej metoda określona w art. 6j ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata będzie ponoszona od gospodarstwa domowego";

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 pkt 1, w wysokości 5,00 zł za 1m3zużytej wody.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 pkt 1, w wysokości 4,00 zł za 1m3zużytej wody, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §1 pkt 2, w wysokości 80 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

4. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 pkt 2, w wysokości 50 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin


Jan Stopyra

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama