reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVII/211/13 Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117,poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013r. poz.153) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan bieżących dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 22 733,36 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków:

- w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku - 16 747,36 zł,

- na działalność Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 5 986 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy związanych z realizacją zadań własnych na kwotę 16 500 zł.

§ 3. Zmiany wymienione w § 1,2 wprowadza się zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Robaczek


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/211/13
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

I. Zwiększenia dochodów dokonano:

na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 476/2013 w sprawie zmian

w budżecie środków krajowych na 2013 rok, którym zwiększono dotację celową w wysokości

16 747,36 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu

sołeckiego w 2012 roku.

Kwotę 16 747,36 zł przeznacza się na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku, w tym:

- zakup materiałów na utrzymanie zieleni na terenie gminy - 6 747,36 zł,

- zakup wyposażenia placów zabaw - 3 300 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia świetlic działających na terenie gminy - 6 700 zł,

2. Wykonania wyższych od zaplanowanych na 2013 rok o kwotę 5 986 zł dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki GKRPA.

II. Zmiany w planie wydatków:

Zmniejszenia:

Korekta naliczenia środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. W planach finansowych jednostek oświatowych zaplanowano środki w wysokości 1%. Zgodnie z art.14 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli wyodrębnia się w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości do 1 % planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków. W 2013 roku planach finansowych jednostek oświatowych należało zaplanować środki w wysokości 0,5%. Zmiany planu dokonano na kwotę 16 500 zł, w tym w:

1. Szkole podstawowej w Reczu o kwotę 6 625 zł,

2. Szkole podstawowej w Lubieniowie o kwotę 2 450 zł

3. Gimnazjum o kwotę 6 175 zł,

4. Przedszkolu Miejskim o kwotę 1 250 zł,

Zwiększenia:

W toku realizacji zadania pn: "Budowa zaplecza sportowego w m. Sokoliniec na działce 140/3 - etap II" zaszła konieczność zmiany lokalizacji kotłowni z budynku szatni do budynku wiaty. W związku z powyższym wystąpiła pilna konieczność wykonania robót dodatkowych warunkujących wykonanie zamówienia podstawowego. Wartość robót dodatkowych wyniosła 24 915,70 zł brutto, w tym robót budowlanych - 16 543,92 zł, wartość robót sanitarnych 3 527,68 zł, wartość robót elektrycznych 4 844,10 zł. W 2013 roku nie zwiększono dotacji dla MGOKiS na zapłacenie faktury za roboty dodatkowe. W 2013 r. w wyniku zmian w planie wydatków kwotę 16 500 zł przeznacza się na częściową realizację faktury, natomiast 8 415,70 zł pozostanie jako zobowiązanie do realizacji w 2014 roku.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama