reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr L/366/2014 Rady Miejskiej Białogardu

z dnia 5 marca 2014 r.

o zmianie uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard na rok 2014 o kwotę 184.100 zł - do kwoty 69.127.922.93 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2014 o kwotę 184.100 zł - do kwoty 68.287.663,93 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XLVII/349/2013 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 18 grudnia 2013 r. - Uchwała budżetowa na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 4572 oraz z 2014 r. poz. 334 i 562) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2014 w wysokości 69.127.922,93 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 67.647.922,93 zł;

2) dochody majątkowe - 1.480.000 zł.";

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2014 w wysokości 68.287.663,93 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 66.257.667,93 zł;

2) wydatki majątkowe - 2.029.996 zł.";

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

Limity wydatków majątkowych budżetu Miasta na planowane i realizowane inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2014 w łącznej wysokości 2.029.996 zł określa załącznik nr 5.";

4) załączniki:

a) nr 4 - Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Miasta Białogard w roku 2014,

b) nr 5 - Limity wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na planowane i realizowane inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2014

- otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Józef Leszczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/366/2014
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 5 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/366/2014
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 5 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/366/2014
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 5 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/366/2014
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 5 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAAC Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama