reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIII/271/14 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

z dnia 31 marca 2014 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645 i 1328) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i 938), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXX/254/13 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na rok 2014:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2014 o kwotę - 73.662,11 zł Załącznik Nr 1 do Uchwały zawiera zestawienie zmian dochodów.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2014 o kwotę - 934.368,09 zł Załącznik Nr 2 do Uchwały zawiera zestawienie zmian wydatków.

3. Po zmianach budżet gminy zamyka się:

1) dochodami w kwocie - 27.380.744,30 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 22.243.436,19 zł;

b) dochody majątkowe - - 5.137.308,11 zł;

2) wydatkami w kwocie - 29.760.478,28 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 22.383.241,28 zł;

b) wydatki majątkowe - 7.377.237,00 zł;

3) niedoborem w kwocie - 2.379.733,98 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz kredytem.

4. Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 4 Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu Gminy Tychowo w 2014r. otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do Uchwały.

5. Zmienia się załącznik Nr 13 Wydatki majątkowe Gminy Tychowo realizowane w latach 2014 i kolejnych, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do Uchwały.

6. Zmienia się załącznik Nr 8 Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Tychowo w 2014r., który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do Uchwały.

7. Zmienia się załącznik Nr 5a Plan finansowy dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2014r., który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 6 do Uchwały.

8. Zmienia się załącznik Nr 10 Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Tychowo w 2014r., który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 7 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tychowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Bronisław Gajewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/271/14
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów Gminy Tychowo na rok 2014


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/271/14
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY TYCHOWO NA ROK 2014


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/271/14
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY TYCHOWO
w 2014r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/271/14
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY TYCHOWO
realizowane w latach 2014 i kolejnych


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/271/14
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Tychowo
w 2014r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/271/14
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2014R.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/271/14
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Tychowo
w 2014r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama