reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIX/223/2014 Rady Powiatu w Łobzie

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 33.600 zł.

- w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA rozdział 71015 Nadzór budowlany paragraf 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 33.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 727.440,34 zł.

- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75020 Starostwa powiatowe paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.750 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 614.948 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej paragraf 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie paragraf 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ rozdział 85395 Pozostała działalność paragraf 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 30.242,34 zł.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 33.600 zł.

- w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA rozdział 71015 Nadzór budowlany o kwotę 33.600 zł przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łobzie, z tego: wydatki bieżące 33.600 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.160 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.440 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 887.208,32 zł.

- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 1.750 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą realizacji zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , z tego: wydatki bieżące 1.750 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.750 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą i wychowaniem, z tego: wydatki bieżące 200.000 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80111 Gimnazja specjalne o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą i wychowaniem, z tego: wydatki bieżące 100.000 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące o kwotę 14.948 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą i wychowaniem, z tego: wydatki bieżące 14.948 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.948 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Resku, z tego: wydatki bieżące 80.000zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, z tego: wydatki bieżące 500 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 39.411,84 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn. "Najlepszy w zawodzie", z tego: wydatki bieżące 39.411,84 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 39.411,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki ww. w kwocie 9.169,50 zł zostaną sfinansowane wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą, z tego: wydatki bieżące 300.000 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 150.598,48 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z redukcją zużycia energii i emisji zanieczyszczeń (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej) z tego: wydatki majątkowe 150.598,48 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 150.598,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki ww. zostaną sfinansowane wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 59.262,98 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 59.262,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Źródło pokrycia deficytu stanowią wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 285.927,74 zł.

§ 7. Zmienia się treść załącznika Nr 6 i 11 do uchwały Nr XXXVI/204/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łobeskiego na rok 2014, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody budżetu powiatu na 2014r. po zmianach w wysokości - 37.326.451,62 zł

- dochody bieżące 36.453.951,62zł,

- dochody majątkowe 872.500 zł.

§ 9. Wydatki budżetu powiatu na 2014r. po zmianach w wysokości - 37.612.379,36 zł

- wydatki bieżące 35.528.120,88 zł,

- wydatki majątkowe 2.084.258,48 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Marek Kubacki


Załącznik nr 1 do Uchwały dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik nr 2 do Uchwały dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik nr 3 do Uchwały dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik nr 4 do Uchwały dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama