| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLVI/464/14 Rady Gminy Postomino

z dnia 13 listopada 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVI/228/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie: art. 5 ust.1 pkt 1, art. 6r ust. 3, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z póżn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)

uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się treść § 2 uchwały Rady Gminy Postomino nr XXVI/228/12 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, poprzez dodanie pkt 8 w brzmieniu:

Odpady odbierane będą w godzinach od 700 do 2000, przy czym pojemniki, worki z odpadami powinny być wystawione do godz. 700.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Postomino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 r. po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jadwiga Krakowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »