| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 14/2015 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu

z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r, poz. 379, poz. 911, poz.1146), § 11 ust. 1 Uchwały Rady Powiatu Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na 2015 rok - Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Rozdysponowuje się częściowo rezerwę oświatową i ogólną zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu Kołobrzeskiego w kwotach ogólnych nie ulega zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu na 2015 rok.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
w Kołobrzegu

Tomasz Tamborski

Członkowie Zarządu Powiatu:

Helena Rudzis- Gruchała

Danuta Bugaj

Andrzej Olichwiruk

Mirosław Tessikowski


Załącznik do Uchwały Nr 14/2015
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 21 stycznia 2015 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ I OGÓLNEJPOWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2015 ROK

Dz.

Rozdz

Par.

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

80 279

0

75818

Rezerwy ogólne

80 279

0

4810

Rezerwa oświatowa

64 344

0

4810

Rezerwa ogólna

15 935

0

750

ADMINISTR.PUBL.

0

935

75075

Promocja jst

0

935

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

935

754

BEZPIECZ.PUBLICZNE

0

15 000

75495

Pozostała działalność

0

15 000

4300

Zakup pozostałych usług

0

15 000

801

OSWIATA, WYCHOW.

0

21 210

80120

Licea ogólnokształcące

0

10 584

4010

Wynagrodzenia osobowe

0

10 584

80130

Szkoły zawodowe

0

10 626

4010

Wynagrodzenia osobowe

0

10 626

854

EDYKAC.OPIEKA WYCH.

0

43 134

85403

Specjalne Ośrodki Szk.W.

0

30 000

6050

Wydatki na inwestycje

0

30 000

85410

Internaty, bursy szkolne

0

13 134

4010

Wynagrodzenia osobowe

0

13 134

OGÓŁEM:

80 279

80 279

Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

· Starostwo Powiatowe - w rozdz. 75818 zmniejszenie w par. 4810 o 23 760,- zł rezerwa oświatowa oraz 15 935,- zł rezerwa ogólna, w rozdz. 75075 zwiększenie w par. 4170 o 935,- zł, środki przeznaczone na promocję (chór), w rozdz. 75495 zwiększenie w par. 4300 o 15 000,- zł, środki przeznaczone na pokrycie kosztów stażu adaptacyjnego Policjantów na terenie Powiatu kołobrzeskiego w sezonie letnim,

· Zespół Szkół Policealnych - w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 4010 o 10 626,- zł, na wypłatę dwóch nagród jubileuszowych, w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 4010 o 4 202,- zł, na wypłatę nagrody jubileuszowej (1 osoba),

· Zespół Szkół Morskich - w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 4010 o 8 932,- zł, na wypłatę jednej nagrody jubileuszowej,

· Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza - w rozdz. 80120 zwiększenie w par. 4010 o 10 584,- zł, na wypłatę odprawy emerytalnej pracownika obsługi,

· Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy - w rozdz. 85403 zwiększenie w par. 6050 o 30 000,- zł, środki przeznaczone będą na przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej w związku z planowaną inwestycją pn."Rozbudowa budynku SOSW wraz z zewnętrznymi instalacjami sanitarnymi".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »