| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/78/15 Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, zm.: z 2014 r. poz. 379, poz.1072), art.44 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 627, zm.: z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, poz. 850, poz.1002, poz. 1101, poz.1863), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, uchwala się, co następuje:

§ 1. Celem zachowania wartości przyrodniczych, naukowych i krajobrazowych ustanawia się pomnikiem przyrody ożywionej drzewo z rodzaju Czereśnia Prunus sp. o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 1,3m. : 180cm, w wieku lat ca : 70, o wysokości ca: 26m, rosnące na terenie działki ewidencyjnej nr 134 w obr. Dargobądz 2, w gminie Wolin oraz określa się jego nazwę jako : "Magdalena".

§ 2. Położenie pomnika przyrody oraz inne uwarunkowania określa załącznik do uchwały - "Karta pomnika przyrody żywej".

§ 3. W stosunku do pomnika przyrody wprowadza się następujące zakazy:

1) Niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;

2) Uszkadzania i zanieczyszczenia gleby;

3) Umieszczania tablic reklamowych;

4) Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej.

§ 4. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje właściciel nieruchomości, na której zlokalizowany jest pomnik.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Rybakowski


Załącznik do Uchwały Nr VI/78/15
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, zm.: z 2014 r. poz. 379, poz.1072), oraz na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 627, zm.: z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, poz. 850, poz.1002, poz. 1101, poz.1863), Rada Miejska w Wolinie ustanawia, pomnik przyrody w drodze uchwały, która określa nazwę obiektu, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1 ww. ustawy.

Drzewo z rodzaju Czereśnia Prunus sp. ma wymiary i pokrój predysponujące je do powołania jako pomnik przyrody. Jest to drzewo rosnące na terenie lasów państwowych Leśnictwa Dargobądz. Zostało zaproponowane do ustanowienia pomnikiem przyrody przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzyzdroje. Wnioskodawca zaproponował również nazwę obiektu.

Zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody uzyskano uzgodnienie do projektu uchwały Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (pismo znak WOPN-OG.623.10.2015.AA z dnia 18.02.2015 roku).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »