reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/065/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515, z późn. zm.), art. 15 i 19 pkt 1 lit "a" oraz pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z późn. zm.), oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Nowym Warpnie:

1. Wprowadza opłatę targową na terenie Gminy Nowe Warpno;

2. Ustala dzienne stawki opłat od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Nowe Warpno,

3. Określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4. Zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. 1. Ustala dzienne stawki opłat:

1) za każdy rozpoczęty metr kwadratowy powierzchni zajętej
pod stoisko do sprzedaży (niezależnie od rodzaju sprzedawanych towarów)- 5,00 zł

2) za prowadzenie sprzedaży w namiotach za każdy rozpoczęty metr kwadratowy
powierzchni zajęty przez namiot (niezależnie od rodzaju sprzedawanych towarów)- 5,00 zł

3) przy ekspozycji pionowej towarów oferowanych do sprzedaży (np. na stojakach)
za każdy rozpoczęty metr kwadratowy ekspozycji- 3,00 zł

4) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra itp.

a) runem leśnym (grzyby, jagody itp.)- 3,00 zł

b) artykułami używanymi- 3,00 zł

c) kwiatami ciętymi- 3,00 zł

d) pozostałymi artykułami- 4,00 zł

5) przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy

- od samochodu, platformy, przyczepy

a) o ładowności do 1 tony- 25,00 zł

b) o ładowności powyżej 1 tony- 30,00 zł

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy równocześnie zastosowanie mogą mieć różne stawki opłaty targowej, obowiązuje najwyższa stawka, bądź sumuje się należność obliczoną wg różnych stawek.

§ 3. Zwalnia się od opłaty targowej:

1. Sprzedaż płodów rolnych;

2. Sprzedaż własnych wyrobów artystycznych i rękodzielniczych, przedmiotów kolekcjonerskich i przedmiotów używanych (o ile nie odbywa się w ramach działalności gospodarczej)

3. Sprzedaż prowadzoną podczas:

a) festynów i kiermaszów organizowanych przez dyrekcję szkół, przedszkola, sołtysów, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz organizacje pozarządowe;

b) kiermaszów organizowanych w czasie Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

4. Sezonową sprzedaż w ogródkach letnich przyległych do lokali gastronomicznych (o ile prowadzący sprzedaż dysponuje prawem do przedmiotowego gruntu);

5. Sezonową sprzedaż owoców, warzyw, kwiatów i sadzonek prowadzoną na pasie gruntu o szerokości 2m, przyległym do jednej ściany budynku, w którym zlokalizowany jest sklep z całoroczną sprzedażą ww. towarów (o ile prowadzący sprzedaż dysponuje prawem do przedmiotowego gruntu);

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się inkasentom, a na inkasentów wyznacza się:

1) Sołtysa wsi Brzózki na terenie sołectwa Brzózki - Panią Annę Znyk

2) Sołtysa wsi Warnołęka na terenie sołectwa Warnołęka - Pana Józefa Ławniczak

3) na terenie Gminy Nowe Warpno - Panią Grażynę Grzeszczuk.

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso, opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy Gminy Nowe Warpno.

§ 6. Zarządzenie poboru opłaty targowej w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczenia tej należności na rachunek bankowy, o którym mowa w § 5 ust. 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXIII/191/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r., poz. 2805).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie


Grzegorz Grochecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama