reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/288/16 Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości płatna jest
w terminach:

1

za styczeń

do dnia 10 marca - opłata z dołu

2

za luty

3

za marzec

do dnia 10 maja - opłata z dołu

4

za kwiecień

5

za maj

do dnia 10 lipca - opłata z dołu

6

za czerwiec

7

za lipiec

do dnia 10 września - opłata z dołu

8

za sierpień

9

za wrzesień

do dnia 10 listopada - opłata z dołu

10

za październik

11

za listopad

do dnia 10 grudnia - opłata z dołu

12

za grudzień

do dnia 10 grudnia - opłata z góry

2. Jeżeli w miesiącu, w którym przypada termin płatności opłaty za dany okres powstał obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, opłatę za ten okres lub różnicę w opłacie wynikającą ze zmiany danych należy uiścić w kolejnym terminie płatności wraz z opłatą za następny okres.

3. Jeżeli obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty powstały w miesiącu, w którym nie przypada termin jej płatności, opłatę w nowej wysokości za ten okres należy uiścić w najbliższym terminie płatności.

§ 2. Opłatę należy uiścić na indywidualny numer rachunku bankowego Gminy Miasto Kołobrzeg.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/400/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1463).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Ryszard Szufel

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Nizioł

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama