reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXV/261/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie miesięcznym z dołu, w następujących terminach:

1) za styczeń do 15 lutego danego roku;

2) za luty do 15 marca danego roku;

3) za marzec do 15 kwietnia danego roku;

4) za kwiecień do 15 maja danego roku;

5) za maj do 15 czerwca danego roku;

6) za czerwiec do 15 lipca danego roku;

7) za lipiec do 15 sierpnia danego roku;

8) za sierpień do 15 września danego roku;

9) za wrzesień do 15 października danego roku;

10) za październik do 15 listopada danego roku;

11) za listopad do 15 grudnia danego roku;

12) za grudzień do 15 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy.

2. Właściciele nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku zobowiązani są do wnoszenia rocznej opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatnej z góry, w terminie do 15 lutego, za dany rok. Jeżeli obowiązek ponoszenia opłaty powstaje po wskazanym terminie lub następuje zmiana danych będąca podstawą do ustalenia wysokości opłaty, opłatę za dany rok kalendarzowy należy uiścić z góry w terminie do 15 dnia miesiąca następnego.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania na indywidualny rachunek bankowy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/438/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015 r. poz.3698).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Dariusz Czerniawski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama