reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/180/16 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374) i art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.[1])), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Na terenie Gminy Tychowo zarządza się pobór następujących podatków i opłat w drodze inkasa z zastrzeżeniem ust. 3:

1) podatku od nieruchomości;

2) podatku rolnego;

3) podatku leśnego;

4) opłaty targowej;

5) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Na inkasentów podatków i opłat wymienionych w ust. 1 wyznacza się osoby wymienione
w załączniku do niniejszej uchwały.

3. Na terenie miasta Tychowo zarządza się pobór w drodze inkasa wyłącznie opłaty targowej.

4. W mieście Tychowo wyznacza się inkasenta opłaty targowej - Gminny Ośrodek Sportu
i Gospodarki Komunalnej w Tychowie.

§ 2. Wysokość wynagrodzenia za pobór i terminowe wpłacanie podatków i opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 wynosi 10 % sumy pobranej należności.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tychowa.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVII/303/14 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Paweł Kowalski


Załącznik do Uchwały Nr XXII/180/16
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Wykaz osób ustanowionych inkasentami podatków

Lp.

Sołectwo

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Borzysław

Wioleta Wojtyłko

Borzysław

2.

Bukowo

Grzegorz Tabarkiewicz

Bukowo

3.

Bukówko

Piotr Klimczak

Bukówko

4.

Czarnkowo

Ireneusz Brysik

Czarnkowo

5.

Dobrowo

Maria Stelmach

Dobrowo

6.

Drzonowo Białogardzkie

Judyta Madajewska

Drzonowo Białogardzkie

7.

Kikowo

Grażyna Gurgacz

Kikowo

8.

Kowalki

Iwona Haśkiewicz

Kowalki

9.

Modrolas

Dobrosława Bartusch

Modrolas

10.

Motarzyn

Teresa Jakimiuk

Motarzyn

11.

Pobądz

Genowefa Kuczmera

Pobądz

12.

Sadkowo

Tomasz Szotowicz

Sadkowo

13.

Słonino

Grzegorz Sikorski

Słonino

14.

Smęcino

Halina Wąsowska

Smęcino

15.

Stare Dębno

Marian Łupina

Stare Dębno

16.

Trzebiszyn

Mateusz Więcek

Trzebiszyn

17.

Tyczewo

Danuta Figiel

Tyczewo

18.

Warnino

Urszula Gryga

Warnino

19.

Wicewo

Anna Sokołowska

Wicewo

20.

Zaspy Wielkie

Anna Jankowska

Zaspy Wielkie


[1]) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 183 i 1215, z 2015 r. poz. 251, 699, 978, 1197, 1269, 1649 i poz. 1923 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 615, M. P. z 2015 r. poz. 722 i 723.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama