reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX/69/16 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) Zgromadzenie ZMiGDP uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 29 497 656,28 zł., z tego:

1) dochody bieżące 6 198 383,20 zł.

2) dochody majątkowe 23 299 273,08 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 29 324 541,94 zł., z tego:

1) wydatki bieżące 5 439 066,00 zł.,

2) wydatki majątkowe 23 885 475,94 zł.,

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 173 114,34 zł., która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie 30 000,00 zł,

2) spłatę rat pożyczek w kwocie 143 114,34 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody 0,00 zł.

2) rozchody 173 114,34 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 70 000,00 zł.,

2) celową w kwocie 30 000,00 zł..

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty- 500 000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 173 114,34 zł,

3) w państwowych i wojewódzkich funduszach celowych na finansowanie wydatków ujętych w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty - 1 000 000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 6, do wysokości kwot w nich określonych,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9. Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu Związku

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Biura Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia


Marek Kuźma


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/69/16
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 16 grudnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/69/16
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 16 grudnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/69/16
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 16 grudnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/69/16
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 16 grudnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/69/16
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 16 grudnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/69/16
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 16 grudnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/69/16
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 16 grudnia 2016 r.
Zalacznik7.pdf

7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/69/16
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 16 grudnia 2016 r.
Zalacznik8.pdf

8


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/69/16
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 16 grudnia 2016 r.
Zalacznik9.pdf

9

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama