| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/91/2011 Rady Gminy Koźminek

z dnia 27 października 2011r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Koźminek z dnia 26 lutego 2009 r. Nr XXVI/174/09 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźminek

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/174/09 Rady Gminy Koźminek z dnia 26 lutego 2009 r. regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźminek

1. W § 7 ust.1 otrzymuje brzmienie: "Wysokość dodatku motywacyjnego w wysokości do 600 zł miesięcznie ".

2. W § 9 ust.4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "wychowawstwo klasy- w wysokości 80 zł"

3. W § 9 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "funkcję opiekuna stażu- w wysokości 50 zł miesięcznie za każdego nauczyciela powierzonego opiece.

4. W § 11 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: "Do średniej wakacyjnej za godziny ponadwymiarowe nie wlicza się średniej feryjnej, tylko faktycznie przepracowane godziny".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koźminek.

§ 3. Uchwała wychodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r..


Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/91/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźminek Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela organ prowadzący szkoły określa w drodze regulaminu wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy w taki sposób, aby wynagrodzenie nauczycieli odpowiadało średnim wynagrodzeniom nauczycieli. Zmiany regulaminu zostały uzgodnione z właściwymi związkami zawodowymi działającymi na terenie gminy. W związku z powyższym podjęcie Uchwały uważa się za uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »