reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (1) 1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r poz. 749 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się inkasentom:

1) Sołectwo - Białobrzeg sołtys Pani Maćkowiak Małgorzata

2) Sołectwo - Ciemierów sołtys Pani Maria Owczarek

3) Sołectwo - Ciemierów - Kolonia sołtys Pani Beata Maciejewska

4) Sołectwo - Dłusk sołtys Pan Roman Witczak

5) Sołectwo - Dolne Grądy sołtys Pan Piotr Pilarski

6) Sołectwo - Górne Grądy sołtys Pan Kazimierz Jackowski

7) Sołectwo - Kruszyny sołtys Pani Marzena Bergier

8) Sołectwo - Ksawerów sołtys Pani Anna Szklarkowska

9) Sołectwo - Lisewo sołtys Pan Jerzy Wawrzyniak

10) Sołectwo - Pietrzyków sołtys Pan Wojciech Tomaszewski

11) Sołectwo - Pietrzyków - Kolonia sołtys Pan Henryk Łukasiewicz

12) Sołectwo - Rataje Pani Ewa Kubacka zam. Rataje 43

13) Sołectwo - Ruda Komorska sołtys Pan Ryszard Urbaniak

14) Sołectwo - Tarnowa sołtys Pan Krzysztof Paszak

15) Sołectwo - Trzcianki sołtys Pani Hanna Rydlewska

16) Sołectwo - Walga sołtys Pan Waldemar Cierzniak

17) Sołectwo - Wrąbczynek sołtys Pan Tomasz Gauza

18) Sołectwo - Wrąbczynkowskie Holendry sołtys Pani Ewa Nowak.

19) Sołectwo - Zamość sołtys Pan Andrzej Jankowski

20) Sołectwo - Zapowiednia sołtys Pan Stanisław Janiak

§ 2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w/w podatków w wysokości 6 % od sumy zainkasowanych i wpłaconych podatków.

§ 3. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie, które wypłacane będzie kwartalnie po rozliczeniu się z zainkasowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, nie później niż 14 dni od daty rozliczenia.

§ 4. 1. Płatnicy podatku z terenu miasta Pyzdry, podatek wpłacać będą w kasie Urzędu, Banku lub na Poczcie.

2. Pobór podatku przez inkasentów nie eliminuje wskazanego w ust. 1 sposobu zapłaty.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VIII/73/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 października 2011r w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso oraz uchwała Nr XI/98/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 lutego 2012r w sprawie zmiany treści uchwały Nr VIII/73/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 października 2011r w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach.

§ 8. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2013r.


Uzasadnienie

Art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r., o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 136, poz. 969), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 95, poz. 613) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682) upoważnia radę gminy do zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1.) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 07 grudnia 1992r w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z dnia 17.12.1992), 2.) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WEL 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama