reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/154/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok i zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2010 Nr 95 poz. 613 ze zm ), Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (MP. poz. 587) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,66 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 15,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń- 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

5) od budynków pozostałych lub ich części - 4,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

6) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

7) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy

8) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,78 zł od 1 m2 gruntu

9) od gruntów pozostałych - 0,31 zł od 1 m2 gruntu z wyjątkiem

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,45 zł od 1 m2 gruntu

- zajętych pod wewnętrzną komunikację - oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako ,, dr'' - 0,31 zł od 1 m2 gruntu

10) od zbiorników wodnych retencyjnych, elektrowni wodnych, od gruntów pod jeziorami od 1 ha powierzchni - 4,51 zł

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości w 2013 roku:

- nieruchomości lub ich części wykorzystywane przez jednostki organizacyjne powołane do ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

- nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele wypożyczania książek i czytelnictwa, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

- nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele kulturalno - oświatowe z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 4. Traci moc UCHWAŁA Nr XII/83/11 RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok i zwolnień z podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2013 r.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/ 154/12

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok i zwolnień z podatku od nieruchomości.

Proponuję się pozostawienie dotychczasowych stawek podatku od nieruchomości z wyjątkiem pozycji związanych ze stawką związaną z świadczeniem usług zdrowotnych, budynków do magazynowania materiału siewnego, zbiorników retencyjnych oraz gruntów i budynków związanych z prowadzeniem odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.

Proponowany projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w dniu 21 listopada 2012 r., zatem podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama